Σωσίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄σίας (6ος/5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία, Φωκίδα, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Σικελία, Αθήνα, Κάτω Ιταλία / 4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Sosias (αυτοκρ. περ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 4ος αι. π.Χ., ΑΔ 16 (1960) Μελ. σ. 82· SEG XXXIX 623· XLIII 444 (2) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.21 (3) 50 μ.Χ., IG X.2.2.324.21 (4-6) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.29, 40, 48  (7-8) 116 μ.Χ., IG X.2.2.327.30, 36 (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) ;2ος αι. μ.Χ., BCH 47 (1923), 78-79 αρ.  40 (= Pilhofer 411) (10) Μακεδονία (Κρηστωνία-Ίωρον) 1ος αι. μ.Χ., SEG XXXIX 610 (11) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος/3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.262I.9 (12) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXX 637 (13) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) πριν το 348 π.Χ., Robinson et al. 10ος τόμ., 431 αρ. 2227 (14) 4ος αι. π.Χ., Robinson et al. 10ος τόμ., 174 αρ. 520

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
186