Πασίων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αθήνα 3ος αι. π.Χ., IG II2.9272 (2) Μακεδονία < Αίγυπτος 63 π.Χ., POxy 1644, 4 και πίσω όψη

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
125