Λακωνία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πολυάρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολέμαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποθουμενός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλόκαμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλειστίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλείσταρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλαγγών Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πίστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέλοψ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πεδίαρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρθένιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάννυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάμφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παίὡν Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Λακωνία