Παίὡν

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παίhο̄ν (6ος, αι. π.Χ., Χαλκιδική), Παίων (στις υπόλοιπες μαρτυρίες)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 575-550 π.Χ., BCH 95 (1971), 589-597· Jeffery 1990, 479 αρ. A 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Hoffmann 1906, 228.

Σχόλια: 

Σπάνιο ελληνικό όνομα, συντετμημένη μορφή του Παίστρατος σύμφωνα με τον Hoffmann (1906, 228).  Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία από τη Χαλκιδική τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταίες μαρτυρίες στην Αττική (Αθήνα) και τη Βιθυνία τον 3ο αι. μ.Χ.