Πλειστίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πλειστίαιος (πατρων. επίθ., ελλην. περ., Λέσβος)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) < Αθήνα π. 300 π.Χ., IG II2.1956.115

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
34