Πάρις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Paris (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι: στις μισές από τις συνολικές μαρτυρίες)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Αλμωπία-σημ. Νερόμυλοι) 2ος αι. μ.Χ., Χρυσοστόμου 1994, 73 (πρβ. BE 1995, αρ. 418)  (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., ΑΔ 33 (1978) Χρον. σ. 292 (= Pilhofer 392) (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.29

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42