Πλαγγών

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πλανγών (4ος αι. π.Χ., Αθήνα /1ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 144

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26