Πλόκαμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Plocamus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 1ος-2ος αι. μ.Χ., TAPA 69 (1938), 65 αρ. 17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
31