Χάρων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χάρο̄ν (6ος αι. π.Χ., Άργος, Ήλιδα, Φωκίδα / 6ος/5ος αι. π.Χ., Σικελία), Χάρον (5ος αι. π.Χ., Εύβοια)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 352 π.Χ., TAPA 69 (1938), 48 αρ. 3.[9], 15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
37