Χρυσόγονος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Chrysogonus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 220-210 π.Χ.,  SEG XXVII 202.8, 17 & πολλές γραμματειακές μαρτυρίες (Πολύβιος, Διόδωρος, Λίβιος) (RE (1))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
92