Χρυσογόνη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Crysogone (3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) αρχές 3ου αι. μ.Χ., IG X.2.1.556

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18