Τεισαμενός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Τισαμενός (5ος/4ος αι. π.Χ., Σπάρτη / ελλην. περ., Αμφίπολη / 3ος αι. π.Χ., Ιλλυρία, Κυρηναϊκή / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 3ος αι. μ.Χ., Ήλιδα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) ελλην. περ., SEG XXIV 595 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) τέλη 3ου αι. π.Χ., SEG XLVI 796· BE 1998, αρ. 267 (πρβ. LGPN IIIA s.v. (15))

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
63