Χρῆστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Chrestus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 1ος -2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι / 3ος αι. μ.Χ., Podem Vicus), Χρῆσστος (αυτοκρ. περ., Πόντος / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Λάμψακος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 126 μ.Χ., IG X.2.2.336 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 57 (1933), 376 αρ. 31 (= Pilhofer 194)  (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., SEG XLII 626 (4) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.349.1

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
231