Χαρίτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Chariton (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Carito (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., 4ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Charito (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία - η συχνότερη μεταγραφή)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 74 μ.Χ., ΠΑΕ 1959, 43 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.810 (3) IG X.2.1.817

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
147