Χειρικράτης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χε(ι)ρικράτε̄ς (6ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) 216 π.Χ., Milet I (3), 181.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7