Χρυσέρως

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Chryseros (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Ιωνία /1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία, Φίλιπποι / 2ος αι. μ.Χ., Θήβα), Crisyrus (1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-σημ. Κοζάνη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., EAM 22 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 71 μ.Χ., CIL XVI 12.27 (= Pilhofer 30) (3) Μακεδονία (Κάτω Παιονία-Ειδομένη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sokolovska 1986, 127 (4) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.242.12  (5) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Negotino) αυτοκρ. περ., Sp. 98 (1941-1948), 60 αρ. 124

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
102