Λυκολέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Lycoleo (αυτοκρ. περ., Ήπειρος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 2ος αι. μ.Χ., ILeukopetra 86.9 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος/3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 143B.30 (3) 193-217 μ.Χ., ILeukopetra 128.1 (4) Μακεδονία  (Πιερία-Δίον) 213 μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα,  108 αρ. 6· Stud. Edson, 294 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13