Κιλικία Πεδιάς

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πλάτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίστη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πετρώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέτρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περίλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πελαγία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παυλῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πατροφίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρθενόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παρθένιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παπύλος Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παννυχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτηρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώτειρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσιπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κιλικία Πεδιάς