Πίστη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Πίςστη (2ος αι. π.Χ., Κως), Piste (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 150 μ.Χ., SEG XLVIII 825 (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) αυτοκρ. περ., SEG XXIX 602 (= Δήμιτσας 1896, αρ. 751) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16