Πατροφίλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  < Δελφοί 84-60 π.Χ., FD III.3.364.[2], 8 κλπ. 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
17