Πλάτων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Plato (1ος αι. π.Χ., Λυδία /αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία /1ος-2ος αι. μ.Χ., Φίλιπποι)

Χρονολόγηση: 
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 1ος-2ος αι. μ.Χ., BCH 58 (1934), 472 αρ. 9 (= Pilhofer 322) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
159