Σώτειρα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Σώτηρα (αυτοκρ. περ., Θήρα, Κρήτη), Sotera (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Σώτιρα (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος-3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.666.5, 11 (δίγλ.) (= CIL III.7331· IG II2.13226· SEG XLIII 461)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
43