Καλίνδοια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πτολεμμᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυκαρπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πίστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πατουμάσης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάρις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάμφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σῶσος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στράτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στραττώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Στράττος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σόφη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σουλπᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σκύθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σκεπαρνᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Καλίνδοια