Σκύθης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σκύθε̄ς (6ος/5ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σκύθεω (5ος αι. π.Χ., Θράκη / 4ος/3ος αι. π.Χ., Εύβοια / 4ος αι. π.Χ., Ιωνία), Σκύθου; (γεν., 3ος-2ος αι. π.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) π. 318 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 84 αρ. 62.28

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
48