Στραττώ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος αι. π.Χ., ΑΕΜΘ 6 (1992), 399 (2) 1 μ.Χ., SEG XXXV 744.44 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) π. 325-300 π.Χ., SEG XLIV 535 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: