Καλίνδοια

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Καρβερένθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καπένα; Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάνουν Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Καλλικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Καλλίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλώτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλόξενος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρωΐλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρυφωνᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τρόπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τράλις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τοΐτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τιμοκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τήρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Τηρήπης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φιλίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλαγρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Καλίνδοια