Σωσίς

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Μυγδονία-Καλίνδοια) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., SEG XLII 598 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
11