Πατουμάσης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
1ος/2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1-2) Μακεδονία  μετά το 98 μ.Χ., SEG XLII 582.16, 60 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
3

Γεωγραφική διασπορά: