Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Προύνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρόσδεξις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Προκόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Προκλιανή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρόκλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρῖμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πριμιτῖβος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πριμιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πριμιγᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρῖμα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρίαμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρέπουσα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πουπλᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποτάμων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποτάμιλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ποσειδωνία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πόρφυρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πορφυρίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πόπλιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη