Ποτάμιλλα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ποτάμιλα (2ος ή 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 145 ή 261 μ.Χ., IG X.2.1.451.5

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5