Πρῖμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πρεῖμος (κατεξοχήν γραφή)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  (Δερρίοπος-Στύβερρα) π. 41-48 μ.Χ., IG X.2.2.323.22 (2) 74 μ.Χ., IG X.2.2.326.41-42 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος αι. π.Χ./1ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.58.10 (4) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.313 (5) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.290 (6) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.244I.17 (7) 2ος-3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.741 (8) Μακεδονία (Ορεστίδα-Λύκη) ;1ος-2ος αι. μ.Χ., EAM 147.2 (9) Μακεδονία (Παιονία-Ευδάριστος) 102 μ.Χ., SEG XXXII 655.4 (10) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος αι. μ.Χ., Μελετήματα Λαούρδα, σ. 108 αρ. 7 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
215