Θεσσαλονίκη

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ποντιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύχαρμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυχαρμίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πολύτιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυνίκη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πολυνείκης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύκλειτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύκαρπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύδοξος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολίτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποθουμενός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλουτῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πλουσία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πλαύτιλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πλάτωρ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίστις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πισταρέτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Θεσσαλονίκη