Προκόπη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Procope (;1ος αι. μ.Χ., Ιλλυρία), Procopeti (δοτ., Πόντος)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ελίμεια-Αιανή) 2ος αι. μ.Χ., EAM 56 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 269 μ.Χ., IG X.2.1.170.17 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5