Φαῦστα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) π. 120-140 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 349A  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 797 (= Feissel 1983, 182) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
15