Ἰωάννα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Ἰοάνα (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα / 6ος αι. μ.Χ., Οδησσός)

Χρονολόγηση: 
6ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 45  (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 535 μ.Χ., IG X.2.1.403 (= SEG XXIX 644 = Feissel 1983, αρ.135) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5