Φιλιππικός

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Philippicus (αυτοκρ. περ., Φίλιπποι / 1ος αι. μ.Χ., Έδεσσα, Θράκη), Φιλἰπικός (2ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) πριν το 41 μ.Χ., ILB 49 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) αυτοκρ. περ., CIL III 658 (= ASAA NS 1-2 (1939-1940), 214 = Pilhofer 62) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
18