Χάρης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Κhάρης (7ος/6ος αι. π.Χ., Θήρα), Χάρε̄ς (6ος αι. π.Χ., Κόρινθος, Αθήνα / 5ος αι. π.Χ., Αίγινα, Αθήνα, Βοιωτία / 4ος;, Βοιωτία), Χάρεω (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ιωνία), Χ̣ά̣ρ̣η̣τ̣ο̣σ̣ (γεν., 3ος αι. π.Χ., Δελφοί)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) τέλη 1ου αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 38  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17 III.61 (3) Μακεδονία (Μυγδονία-Απολλωνία) 355 π.Χ., IGLMP 128.1.9 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
190