Φιλήτη

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Philete (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Βοττιαία-Καστανιά / 1ος αι. μ.Χ., Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
αυτοκρ. περ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 41 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) αυτοκρ. περ., ΑΕΜΘ 15 (2001), 349  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-σημ. Καστανιά) αυτοκρ. περ., SEG L 594

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
32