Χρύσιππος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χρύσἰπος (5ος αι. π.Χ., Κάτω Ιταλία / 2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία), Χρούσιππος (3ος/2ος αι. π.Χ., Λοκρίδα), Crusipus (2ος/1ος αι. π.Χ., Δήλος), Crhysippus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Chrussippus (αυτοκρ. περ., Ιλλυρία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος μέσα 2ου αι. π.Χ., BGU 1938 B.4 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 51 μ.Χ., SEG XLVI 744.9  (3) Μακεδονία (Λυγκηστίδα-Ηράκλεια) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.2.37 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
159