Χρύσανθος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Crysanthus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Chrysanthus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., 1ος-2ος αι. μ.Χ., 2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Crysantus (1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Chrysantus (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Crisantus (αυτοκρ. περ., Επιζεφύριοι Λοκροί), [Ch]risantus (3ος-5ος αι. μ.Χ., Σικελία), Χροίσανθος (3ος αι. μ.Χ., Λυδία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
1ος-2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 229 μ.Χ., Tataki 1994, αρ. 64 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.243I.4 (3) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 283

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
60