Έδεσσα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Σπέδις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σοφία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σούδις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεύθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σεμέλη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σεκοῦνδος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σατορνῖλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σάμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σαμβάτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σαβῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σαβιδιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μύρτιλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μιχαήλ Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μένων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μένανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μελέτη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μεθωνάδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Μαῦρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ματρώνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ματερώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Έδεσσα