Σοφία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Sofia (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία), Sophia (αυτοκρ. περ., Σικελία / 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία), Σωφία (5ος-6ος αι. μ.Χ., Έδεσσα)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. μ.Χ.
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) ;5ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 434 (2-3) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 28, 31

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26