Σατορνῖλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σατορνεῖλος (κατεξοχήν γραφή), Σατρονεῖλος (2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία / 3ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 180 μ.Χ., SEG XXIV 531.14 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
39