Μένων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μένο̄ν (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., 5ος/4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Μένουν (2ος αι. π.Χ., Ρόδος), Meno (2ος αι. π.Χ., Παιονία)

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
αυτοκρ. περ.
5ος-4ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
2ος-3ος αι. μ.Χ.
5ος/4ος αι. π.Χ.
2ος/1ος αι. π.Χ.
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 333 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ., 2.13.7 (πρβ. Κούρτιος4.8.11· RE (10)· Berve 514)  (2) Μακεδονία 333 π.Χ.,  Αρριανός, Ανάβ.,  3.28.1· Κούρτιος 7.3.5; 9.10.20 (Berve 515)  (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Αιγές) π. 266 π.Χ., IG XII.9.1187.30 (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 141.3 (5) 2ος-1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 182 (6) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 2ος/1ος αι. π.Χ., Αρχαία Μακεδονία 1, 202 αρ. 16 (7) αυτοκρ. περ., Δήμιτσας 1896, αρ. 42 (8) Μακεδονία  (Βοττιαία-Μιέζα) 3ος αι. π.Χ., SEG XXIV 524I.7 (= Hatzopoulos 1996 2ος τόμ., 106 αρ. 92) (9) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 50 αρ. 11.10 (= SEG XLI 565) (10) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.57· 102.11 (11) 3ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.142.12· 143.11· 173.6· 183.3· 184.3· 185.3· SEG XLVI 815.8 (12) π. 225-230 μ.Χ., IG X.2.1.144.9· 183.6· 184.6· 185.6· 209.6 (13) 252-260 μ.Χ., SEG XLIX 815.6· 816.[6]· 817.6 (14) 258 μ.Χ., IG X.2.1.168.3 (15) 3ος/4ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.591B.1 (16) Μακεδονία (Μυγδονία-Καλίνδοια) 2ος/1ος αι. π.Χ., SEG XLII 593 (17) Μακεδονία (Μυγδονία-σημ. Ωραιόκαστρο) 5ος-4ος αι. π.Χ., SEG XLIX 750 (18) Μακεδονία (Παιονία-σημ. Kavadarci) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Sp. 71 (1931), 70 αρ. 160 (19) Μακεδονία (Παιονία-Αντιγόνεια) π. 71 π.Χ., Λίβιος 42.58.7 (20) Μακεδονία (Πιερία-Φίλα) ;3ος αι. π.Χ., RPh 1911, 133-134 αρ. 36.80 (21) Μακεδονία (Χαλκιδική-Αντιγόνεια) 2ος αι. μ.Χ., SEG XXIX 570.2 (22) Μακεδονία (Χαλκιδική-Όλυνθος) μέσα 5ου αι. π.Χ., Robinson et al., 8ος τόμ.,  117 (23) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 5ος/4ος αι. π.Χ., SEG XLVI 793 (24) 285 π.Χ., SEG XXXVIII 619.15 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
275