Σάμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Samus (2ος-3ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) πριν το 183 π.Χ., Πολύβιος 5.9.2-7· 23.10.8-10· Πλούταρχος, Ηθικά 53e (RE (2)) (2) 2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896,  αρ. 557 (= SEG XLIX 827·  πρβ. 132 (2000), 161-162 (ή Θεσσαλονίκη) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Ίχναι) 3ος αι. π.Χ., Τουλουμάκος & Σβέρκος 2001, 195 αρ. 15 (= SEG XLIX 727) (4) Μακεδονία  (Κρηστωνία-Μορρύλος) π. 185-180 π.Χ., SEG XXXIX 606.1 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Αρέθουσα) 1ος αι. π.Χ., ΕΑΔ XXX 185 (6) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) ελλην. περ.,  SEG L 589 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
51