Έδεσσα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πύρριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Προσδόχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Προκοπία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πρίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολίτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πετρώνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πειρίθοος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πατρόβιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παριανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρασκευή Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Παραμονίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάνταυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πανταυχίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Στράτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σύμμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στράτυλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Στέφανος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στερκόριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Στερκόριλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Στερκορία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Έδεσσα