Μιχαήλ

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Μηχαείλ

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 5ος-6ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, 32 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13

Γεωγραφική διασπορά: