Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πολυκλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυείδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυδεύκης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολυδάμας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολύαινος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πολιάνθης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποκεύς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ποῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πλείσταρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πευκόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πευκέστας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέτρης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέταλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πέριλλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περίλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πειθόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πατροφίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πάτροκλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πατερνιανός Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία