Πολιάνθης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 203 π.Χ., BGU 1266.7, 11, 18, κλπ. 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
26