Πολυδεύκης

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πολυδεύκεια (πατρων. επίθ., 3ος/2ος αι. π.Χ., Λέσβος), Polydeuces (2ος/3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αύγυπτος 74 π.Χ., SB 7532.25, 37 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
49